• 1
  Sterk in Vastgoed Advies
 • 2
  Op grond kun je bouwen
 • 3
  Visie op ruimte
 • 4
  Aankoop Verkoop en Advies
De website van Calvino Vastgoed Advies is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website
op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. 
De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie worden ontleend.
 
Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van Calvino Vastgoed Advies waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk
zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Calvino Vastgoed Advies zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Calvino Vastgoed Advies behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 
Calvino Vastgoed Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie
die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook,
of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calvino Vastgoed Advies. 
Calvino Vastgoed Advies is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.
© 2018 Calvino Vastgoed Advies. All Rights Reserved - Disclaimer - Privacy - Hosted by Biarnes IT